personen

Johan van Suchtelen

geboren: ca. 1732
overleden: 31-08-1803

lid Raad van Deventer (1772 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 707.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) II, 192-193.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1786 - 30-04-1787
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1787 - 30-04-1789
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1790 - 30-04-1792
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1793 - 06-02-1795
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...