personen

Jacob Dircxsz. Wijnkooper

geboren: -
overleden: 1608

lid Vroedschap van Alkmaar ( - 1608).

bron voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 9.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 19-02-1581 - 20-04-1582
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-11-1585 - 29-12-1588
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-10-1590 - 30-09-1591
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.