personen

dr. Evert Jan Eekhout

geboren: 1746
overleden: 1802

lid Raad van Zwolle (1773 - 1786). lid Raad van Zwolle (1787 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 713.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 560-561.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 04-05-1779 - 10-05-1780
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 24-04-1782 - 21-05-1783
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1785 - 30-04-1786
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1790 - 30-04-1791
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1793 - 30-04-1794
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...