personen

Simon Jacobsz. Groot

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 07-06-1605 - 28-04-1607
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 09-05-1609 - 25-05-1611
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.