personen

Teunis Jansz. Houtcooper

geboren: -
overleden: 1635

lid Vroedschap van Edam ( - 1635).

opmerkingen

Persoonsgegevens: in Van Meghelen als Teunis Jansz., in de resoluties van de vroedschap van Edam met toevoeging 'Houtcooper'.

bron voor de persoonsgegevens

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 3v.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 24-05-1614 - 01-06-1615
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 06-05-1617 - 08-06-1618
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 13-05-1620 - 09-05-1622
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...

Van Meghelen (zie institutionele toelichting) geeft onjuist zittingsjaren 1618-1622.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 19-05-1626 - 16-05-1628
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...

Niet in lijst Schutte (zie institutionele toelichting).

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1634 - 30-04-1635
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.