Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
hier een o gevolgd door een bovenschacht, doorgestreept de regel opgevuld met een horizontale golflijn t verbeterd uit n door het rechterbeen daarvan te expungeren de eerste d verbeterd uit een bovenschacht at verbeterd uit ie r bovengeschreven, met een verwijsteken tussen t en a

Vergelijk regels 9357 tot en met 9406

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
9357     Ende voer op cranenburch die veste   Ende voer tot cranenborch die veste   Ende voer op cranenborch de veste
9358 VII 330   Dat dochte den graue van cleue beste   Dat dochte den graue van cleue beste   Dat dochte de graue van cleue tbeste
9359     Dat hi daer wel seker ware   Dat hi daer wel seker ware   Dat hi daer wel seker ware
9360     Dien graue van hollant quam die mare   Den graue van hollant quam die mare   Den graue van hollant quam de mare
9361     Eer hi quam daer hi logierde   Eer hi quam daer hi logierde   Eer hi quam daer hi logierde
9362     Opten auont men visierde   Opten auont men visierde   Op den auont men visierde
9363 VII 335   Watmen best hier toe dade   Watmen best hier toe dade   Wat men best hier toe dade
9364     Die bisscop van colen wart te rade   Die bisscop van colen wart te rade   De bisscop van coelne wert te rade
9365     Dat567 hi den graue quam te spreken   Dat hi den graue quam te spreken   Dat325 hi den graue quam te spreken
9366     Ende pijnde hem of hi ghebreken   Ende pijnde hem of hi ghebreken   Ende pijnde hem of hi ghewreken
9367     Die stucken mochte ende te goede bringen   Die stucken mochte ende te goede bringen   Die sticken mochte ende te goede bringen
9368 VII 340   Ende ghinc so verre onderminghen   Ende ghinc so verre onderminghen   Ende ghinc hem so verre onderminghen
9369     Datmen makede enen vrede   Datmen makede enen vrede   Datmen makede enen vrede
9370     Ende bestant aldaer ter stede   Ende bestant al daer ter stede   Ende een bestant al daer ter stede
9371     Tusschen den coninc ende den graue   Tusschen den coninc entie graue   Tusschen den coninc enten graue
9372     Doe trac weder al hier aue   Doe trac weder al hier aue   Doe trac weder al hier aue
9373 VII 345   Die graue tsinen lande neder   Die graue tsinen lande neder   De graue tsinen lande neder
9374     Ende die coninc soude keren weder   Entie coninc soude keren weder   Entie coninc soude keren weder
9375     Onder weghe quam hem niemare   Onder weghe quam hem niemare   Onder weghen quam hem niemare
9376     Dat dat zeeusche here ware   Dattet Zeeusche here ware   Dat dat zeusche here ware
9377     Die lecke op waert gheuaren   Die lecke opwaert gheuaren   De lecke opwaert gheuaren
9378 VII 350   Met C scepen tere scaren   Met .C. scepen tere scaren   Met hondert scepe teenre scaren
9379     Dit was op onser vrouwen dach   Dit was 318 op onser vrouwen dach   Dat was op onser vrouwen dach
9380     Te half oexte alsmen mach   Te half oeste alsmen mach   Te haluen oest als men mach
9381     Ghedinken dattet bleef   Ghedenken dattet bleef   Ghedinken dat het achter bleef
9382     Alsmen tiaer ons heren screef   Alsmen tiaer ons heren screef   Als ment iaer ons heren screef
9383 VII 355   .M. ende ccc mede   .M. ende .ccc. mede319   Dusent ende dre hondert mede
9384     Dat ghemaect was desen vrede   Dat ghemaect was desen vrede   Dat ghemaect was dese vrede
9385     Opten derden dach daer nare   Opten derden dach daer nare   Vp den derden dach daer naer
9386     Quamen die zeelanders openbare   Quamen die Zeelanders openbare   Quamen de zeelanders openbaer
9387     Als ic horde ghewaghen das   Alsic hoorde ghewaghen das   Als ic hoerde ghewaghen das
9388 VII 360   Toten coninc daer hi was   Toten coninc daer hi was   Toten coninc daer hi was
9389     Het is gheuredet sprac die coninc   Het is gheuredet sprac die coninc   Het es ghevreet sprac de coninc
9390     Ghi moget varen op die dinc   Ghi moghet varen optie dinc   Ghi moghet varen op de dinc
9391     Weder thuys uwer vaerde   Weder thuus uwer vaerde   Weder thuus vwer veerde
9392     Die coninc sat op sinen paerde   Die coninc sat op sinen paerde   De coninc sat op sinen peerde
9393 VII 365   Ende reet te lande aldat hi mochte   Ende reet te lande al dat hi mochte   Ende reet te lande al dat hi mochte
9394     Jc wane dat hi luttel dochte   Jc wane dat hi luttel dochte   Jc wane dat hi lettel dochte
9395     Op hare pleit meer voert an   Op hare pleit meer voert an   Vp haer pleit meer voert an
9396     Also als ict ghemerken can   Also alsict ghemerken can   Also als ic ghemerken can
9397     NV had die graue aldus ghescreuen   NV had die graue aldus gescreuen   Nv hadde de graue aldus ghescreuen
9398 VII 370   An sinen sone die was bleuen   An sinen sone die was bleuen   An sinen sone de was bleuen
9399     Jn middelburch in sine stede   Jn middelburch in sine stede   Jn middelborch326 in sine stede
9400     Ende an witten sinen neue mede   Ende an witten sinen neue mede   Ende an witten sinen neue mede
9401     Die was bleuen in zericzee   Die was bleuen in zericzee   De was bleuen in sirixe
9402     Ende screef aldus an dese twee   Ende screef aldus an dese twee   Ende screef aldus ande twe
9403 VII 375   Jst dat onse viande tiden   Jst dat onse viande tien   Eist dat onse viande tiden
9404     Vten lande ende si riden   Vten lande ende si rien   Vten lande ende si riden
9405     Sempelike hare straten568   Sempelike hare straten   Sempelike haerre strate
9406     So suldise met ghemake laten   So suldise met ghemake laten   So suldise met ghemake laten

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

567: at verbeterd uit ie
568: r bovengeschreven, met een verwijsteken tussen t en a
318: hier een o gevolgd door een bovenschacht, doorgestreept
319: de regel opgevuld met een horizontale golflijn
325: t verbeterd uit n door het rechterbeen daarvan te expungeren
326: de eerste d verbeterd uit een bovenschacht