Verzoeken om inlichtingen

 
English | Nederlands

Verzoeken om inlichtingen

De verzoeken om inlichtingen die voldoen aan de volgende criteria worden getoond:

  • Beleidsterrein: Kerkgenootschappen
Er zijn 23 verzoeken gevonden. Klik op het onderwerp voor een gedetailleerde beschrijving van het verzoek, of zoek opnieuw.

Jaar Onderwerp
1. 1797 Goederen, leden en bedienden van kerkgenootschappen
2. 1800 Geestelijke goederen en fondsen
3. 1800 Traktementen en pensioenen van bedienden van de voormalig heersende kerk
4. 1801 Oorsprong, omvang en opbrengst van goederen en fondsen van de voormalig heersende kerk
5. 1802 Vergoedingen voor onkosten van classicale en synodale vergaderingen van de hervormde Kerk
6. 1805 Regelingen inzake emeritaat van predikanten
7. 1805 Staat van Hervormde Gemeenten
8. 1807 Geestelijke Goederen van de Kamer te Delft, de Kapittels te Utrecht en de Kapel te Den Haag
9. 1807 Hoogduitse Joden te Amsterdam
10. 1807 Organisatie van het Kantoor van de Geestelijke Goederen te Gouda
11. 1807 Registers van Collaties, Vicarie├źn en Prebenden
12. 1807 Staat van de Kerken
13. 1808 Geestelijke goederen
14. 1808 Onderscheid tussen Joden en andere ingezetenen
15. 1808 Pastoriehuizen onderhouden uit de geestelijke goederen in de Graafschap Zutphen
16. 1809 Hervormde proponenten, emeriti en rustende predikanten
17. 1809 Inwoners en hun godsdienstige gezindheid (volkstelling 1809)
18. 1809 Kloosters
19. 1809 Mede aan andere gezindheden opgelegde belastingen tot onderhoud van kerken
20. 1809 Traktementen van de Rooms-katholieke geestelijkheid
21. 1809 Traktementen van Lutherse predikanten uitgezonderd Oost-Friesland en Reiderland
22. 1810 Korenlasten en andere betalingen ten behoeve van gereformeerde predikanten
23. 1811 Godsdienstige gemeenschappen

Zoek opnieuw of toon alle verzoeken.

De handleiding bevat een beknopte beschrijving van de gegevens.