137 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Enkhuizen* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  enkhuizen

Zoekopdracht aanpassen
24/07/1629, 12
missives van commissaris Snouck voor, respectievelijk d.d. Het Vlie 21 juli en d.d. Enkhuizen ... van Morgan op de rede van Enkhuizen is aangekomen en het overige deel eerdaags
26/07/1629, 2
stelt voor de gisteren genomen resolutie om de troepen van Morgan van Enkhuizen ... worden. Tijdens de bespreking ontvangt de Raad een missive van commissaris Snouck uit Enkhuizen ... 950 man sterk, naar die stad gebracht zijn. Ze zijn door de burgemeesters van Enkhuizen
27/07/1629, 14
De RvS deelt ter vergadering mee dat commissaris Snouck , teruggekeerd uit Enkhuizen , heeft
30/07/1629, 16
HHM onderzoeken de staat van de soldij van de troepen van generaal Morgan , de soldaten die onverwacht in Enkhuizen
30/07/1629, 18
President Clant meldt dat hij vernomen heeft dat de in Enkhuizen uit Denemarken aangekomen ... verzoeken HHM de Raad een commissaris aan te stellen om in Enkhuizen met de soldaten te onderhandelen en deze
31/07/1629, 3
van tweehonderdvijftig man) die onverwacht in Enkhuizen zijn aangekomen, de compagnie van
31/07/1629, 7
soldaten in Utrecht te verzamelen. Raetsvelt zal worden geschreven de troepen in Enkhuizen
03/08/1629, 1
Raetsfelt , teruggekeerd uit Enkhuizen , rapporteert dat hij conform de resolutie d.d. 30 ... hun kapiteins geen akkoord bereiken, zij voor rekening van het land terug naar Enkhuizen zullen ... worden gebracht. Een burgemeester van Kampen is naar Enkhuizen gekomen en heeft
04/08/1629, 16
De RvS rapporteert dat hij conform de resolutie van HHM d.d. 3 aug. de in Enkhuizen aangekomen
09/08/1629, 6
Op het verzoek van Jan Remmertsz. en Allert Allertsz. , burgers te Enkhuizen , dat wordt ... ondersteund door een brief van de burgemeesters en vroedschappen van Enkhuizen d.d. 4 aug.,
11/08/1629, 13
van Coesvelt . HHM schrijven het gerecht van Enkhuizen geen extraordinaris proces tegen Crabbe aan te
22/08/1629, 17
of kolonel Ferents zou al in Enkhuizen zijn gearriveerd; hij was al op 27 juli vertrokken. ... naar Enkhuizen hebben gezonden, om schepen te huren die het regiment zullen ophalen.
22/08/1629, 18
alsmede een brief van de burgemeesters en raden van Enkhuizen d.d. 1 augustus. Beiden verzoeken
25/08/1629, 3
Ontvangen is een brief van commissaris Snouck d.d. Enkhuizen 23 augustus. Hij schrijft onder ... het volk de dienst nader overeen te komen. HHM committeren Bruninxs naar Enkhuizen
30/08/1629, 13
Bruninx , van zijn commissie uit Enkhuizen teruggekeerd, rapporteert dat reeds zes
11/09/1629, 4
Ontvangen is een brief van de burgemeesters en vroedschappen van de stad Enkhuizen d.d. aldaar 3 sept. met het verzoek om een voorschrijven
19/09/1629, 2
sergeant-majoor Protz heeft doen werven. Het volk was inmiddels te Enkhuizen aangekomen
20/09/1629, 6
Ontvangen is het op 13 sept. te Enkhuizen opgestelde advies van de Admiraliteit in het
20/09/1629, 20
van 89 man die door sergeant-majoor Protz te L├╝beck zijn aangenomen en die te Enkhuizen zijn
02/10/1629, 12
geweld ontnomen heeft, dat eerder door de Duinkerkers was genomen. De burgemeesters van Enkhuizen
24/10/1629, 15
waarop genoemde Protz aangenomen heeft de troepen in Enkhuizen af te leveren.
20/11/1629, 11
vaten wijn aan boord voor kooplieden uit Delft en Rotterdam . Hij is te Enkhuizen opgebracht
22/11/1629, 18
de WIC ter kamer van het Noorderkwartier in Enkhuizen verzoeken in hun brief d.d. Enkhuizen 16
04/12/1629, 3
Op het verzoek van de gedeputeerden van het stadsbestuur van Enkhuizen besluiten HHM de heer
15/12/1629, 13
, samen met een aanbevelingsbrief van de burgemeesters en raden van Enkhuizen , om op de eerstvolgende
17/01/1630, 15
dient een verzoek in dat wordt ondersteund door de burgemeesters en raden van Enkhuizen
22/01/1630, 2
De weduwe van Thijs Pauwelsz. uit Enkhuizen beweert dat de Duinkerkers haar man een schip ... is door oorlogsschepen van dit land in beslag genomen en opgebracht te Enkhuizen .
28/01/1630, 15
Hertogenbosch , dat wordt ondersteund door een brief van het stadsbestuur van Enkhuizen
08/02/1630, 19
het door oorlogsschepen van dit land in beslag genomen en op 1 april 1629 te Enkhuizen
04/03/1630, 14
Door Bruninxs wordt ter vergadering meegedeeld dat twee gevangenen uit Hoorn en Enkhuizen
27/03/1630, 15
Op verzoek van het stadsbestuur van Enkhuizen wordt besloten de bewindhebbers van de
16/04/1630, 8
Ontvangen is een brief van het stadsbestuur van Enkhuizen d.d. Enkhuizen 5 april. Ze beveelt aan
16/04/1630, 15
Rouen met koren bevracht met bestemming Hamburg . Hij heeft noodgedwongen Enkhuizen aangedaan,
17/04/1630, 18
mogelijke te doen om deze schepen te Enkhuizen van alles te voorzien om ze voor het
19/04/1630, 16
De burgemeesters van Enkhuizen d.d. 17 april, schrijven dat de bewindhebbers van de ... WIC ter Kamer van het Noorderkwartier te Enkhuizen op aanschrijving van HHM een drietal hebben
25/04/1630, 4
besproken. Z.Exc. oordeelt in overeenstemming met het verzoek van Quast dat de in Enkhuizen
10/05/1630, 8
HHM resumeren het verzoek van de commiezen ter recherche te Enkhuizen om de Generaliteitsrekenkamer te

Volledige tekst Meer opties..