'De Hollander in het Noorden': Willem de Clercqs reis naar St. Petersburg en terug

 
English | Nederlands

Tweehonderd jaar geleden

Het was in 2016 tweehonderd jaar geleden dat Willem de Clercq uit Amsterdam voor een handelsreis van zeven maanden naar St. Petersburg vertrok. Van 25 maart tot 29 oktober 1816 reisde hij door Duitsland en Pruisen naar Rusland om het handelsnetwerk van het familiebedrijf S. & P. de Clercq, waarvoor hij werkte, te herstellen. Onderweg heeft hij een reisverslag bijgehouden. De route van de heen- en terugreis is hier met behulp van interactieve kaarten in beeld gebracht.


De kaarten

Het is interessant om de reis van De Clercq te visualiseren, omdat het lastig is om deze in een lopend verhaal goed voor ogen te krijgen. Door de reis op een kaart te projecteren valt het bijvoorbeeld op dat de beschreven route soms niet logisch was, of dat De Clercq geregeld heen en weer tussen bepaalde plaatsen reisde. Ook helpt het te beseffen dat De Clercq soms zijn route verkeerd genoteerd of onthouden heeft. Verder geven de kaarten meer inzicht in welke tijdspanne De Clercq de afstanden met behulp van paard en wagen aflegde. Door een interactieve kaart te gebruiken is het mogelijk afbeeldingen te geven van de steden en gebouwen die De Clercq in zijn verslag beschrijft, hetgeen een indruk geeft van wat hij ongeveer gezien moet hebben. Klik hier voor meer informatie over de reis van Willem de Clercq naar St. Petersburg.

De hier gepresenteerde kaarten zijn gemaakt door Nina Littel, Geschiedenis-studente aan de Universiteit Leiden en van 1 juni tot 1 september 2016 stagiaire bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, onder begeleiding van Ineke Huysman en Ton van Kalmthout.

Main Page | Heenreis | Terugreis | Achtergrondinformatie

Nieuw Op 24 november 2017 organiseerde het Huygens ING in samenwerking met Stichting Reveil Archief, Nederlands Instituut in St. Petersburg en de Koninklijke Bibliotheek een symposium getiteld: Per karos naar St. Petersburg. Russische lotgevallen van de familie De Clercq in de negentiende eeuw.