'De Hollander in het Noorden': Willem de Clercqs reis naar St. Petersburg en terug

'De Hollander in het Noorden': Willem de Clercqs reis naar St. Petersburg en terug

 
English | Nederlands

De terugreis

De Clercq arriveerde in St. Petersburg op 13 augustus en vertrok weer op 13 september. Hij volgde ongeveer dezelfde route als op de heenweg, met als uitzondering dat hij in Duitsland via Berlijn reisde. Hij is gestopt duidelijk bij te houden op welke datum hij zich ergens bevond, dus dit is alleen op de kaart aangegeven, wanneer hij het expliciet vermeldde. De ontbrekende data in Per Karos zijn aangevuld met data die de Clercq noemt in zijn reisdagboek.

Een deel van de weg en plaatsen is in een lichtere kleur weergeven, omdat De Clercqs route van Kischau tot Berlijn alle logica lijkt te verliezen. Hij reisde naar eigen zeggen grote afstanden in een korte tijd, en stopte niet in de steden waarvoor hij ver van zijn route afweek. Onderstaande kaart volgt de route die De Clercq zegt gereden te hebben, maar moet dus met een korrel zout genomen worden. Waarschijnlijk herinnerde hij zich zijn route verkeerd omdat hij het verslag later opstelde of omdat hij de route onderweg verkeerd noteerde.

Elke plaats die De Clercq aandeed is aangeven op de onderstaande kaart, behalve wanneer zo'n plaats niet te lokaliseren was. In dat geval is de plek genoemd in de beschrijving van de bijbehorende route.

Bij het bekijken van de kaart is het mogelijk in en uit te zoomen en te klikken op de plaatsen zelf en de wegen ertussen. Bij een aantal plaatsen en wegen zijn De Clercqs eigen beschrijvingen en laat-achttiende-eeuwse of negentiende-eeuwse toegevoegd, om een impressie te geven van wat hij gezien moet hebben. Wanneer er geen contemporaine afbeeldingen voorhanden waren zijn afbeeldingen uit vroegere eeuwen en latere jaren gebruikt. Bij het informatie-icoon naast St. Petersburg is een aantal contemporaine kaarten van De Clercqs reisgebied afgebeeld.

De Clercq beschreef zijn reis in zijn reisjournaal getiteld De Hollander in het Noorden, of Aantekeningen op eene Handelsreize van Amsterdam na Petersburg en terug gegaan in den Zomer van 1816, dat in 1962 door zijn kleindochter M. Elisabeth Kluit werd uitgegeven in boekvorm, onder de titel Per karos naar St. Petersburg. Uit deze editie zijn beschrijvingen van De Clercq aan de afbeeldingen toegevoegd. Het oorspronkelijke manuscript is gebruikt voor aanvullingen. Dit manuscript is te vinden bij de Afdeling Bijzondere Collecties van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, onder de signatuur hs. RA F LXV A.

Main Page | Heenreis | Terugreis | Achtergrondinformatie

Nieuw Op 24 november 2017 organiseert het Huygens ING in samenwerking met Stichting Reveil Archief, Nederlands Instituut in St. Petersburg en de Koninklijke Bibliotheek een symposium getiteld: Per karos naar St. Petersburg. Russische lotgevallen van de familie De Clercq in de negentiende eeuw. Voor meer informatie, klik: hier.