Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Emigratie zoeken

Vrij zoeken

Naam
Zoek type: alle gegevens
alleen personen
alleen instellingen
Land van herkomst

Toon zoekformulier Verberg zoekformulier

Zoekresultaten:

232 bestanden gevonden pagina: « 1 2 3 4 5 »
Naam Persoon /
Instelling
Land van
herkomst
Ministerie van Verkeer en Waterstaat instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland instelling
 • Nederland
Nederlandse Hervormde Kerk, Hervormde Emigratie Commissie, Provinciale Emigratie Commissies instelling
 • Nederland
Commissie Landbouw-Emigratie instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat(-Generaal) te Toronto (Ontario), Canada instelling
 • Nederland
Bisdom Rotterdam instelling
 • Nederland
Ministerie van Sociale Zaken, Nederlandse Emigratie Dienst instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat te Winnipeg (Manitoba), Canada instelling
 • Nederland
Gereformeerd protestantse kerkgenootschappen, overig instelling
 • Nederland
Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Armwezen (en taakopvolgers) instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlands commissariaat te Bandung (Indonesië) instelling
 • Nederland
Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Binnenlands Bestuur instelling
 • Nederland
Ministerie van Algemene Zaken, Rijksvoorlichtingsdienst (en taakvoorgangers) instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat (-Generaal) te Sydney (New South Wales), Australië instelling
 • Nederland
Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland instelling
 • Nederland
Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), Generale Synode instelling
 • Nederland
Nederlandse Hervormde Kerk, Hervormde Emigratie Commissie instelling
 • Nederland
Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau instelling
 • Nederland
Stichting Landverhuizing Nederland instelling
 • Nederland
Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters en andere Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland instelling
 • Nederland
Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging instelling
 • Nederland
Tweede Kamer van de Staten-Generaal instelling
 • Nederland
Ministerraad (en onderraden) instelling
 • Nederland
Algemene Rekenkamer instelling
 • Nederland
Boerinnenbond van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond instelling
 • Nederland
Gereformeerde Kerken in Nederland, Particuliere Synode Groningen instelling
 • Nederland
Ministerie van Landbouw instelling
 • Nederland
Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem instelling
 • Nederland
Ministerie van Financiën, Financieel Attaché te New York en Washington instelling
 • Nederland
Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond (en taakvoorgangers) instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Buitenlandse Dienst instelling
 • Nederland
Gereformeerde Kerken in Nederland, Deputaten voor de Emigratie instelling
 • Nederland
Rooms-katholieke orden, congregaties en seculiere instituten actief in overzeese missies instelling
 • Nederland
Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond instelling
 • Nederland
Sociaal-Economische Raad instelling
 • Nederland
Anti-Revolutionaire Partij instelling
 • Nederland
Nederlandse Hervormde Kerk, plaatselijke hervormde kerken instelling
 • Nederland
Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid instelling
 • Nederland
Nederlandse Hervormde Kerk, Generale Financiële Raad instelling
 • Nederland
Centrale Stichting Landbouw Emigratie instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlandse gedelegeerde van het Intergovernmental Committee on Refugees (en taakopvolgers) instelling
 • Nederland
Raad van Bestuur in Arbeidszaken instelling
 • Nederland
Provinciaal Bestuur, Noord-Brabant instelling
 • Nederland
Rooms-katholieke media instelling
 • Nederland
Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant instelling
 • Nederland
Bisdom Haarlem instelling
 • Nederland
Ministerie van Maatschappelijk Werk, Raad voor Sociale Aangelegenheden in Indonesië instelling
 • Nederland
Gereformeerde Stichting tot Bijstand van Emigranten en Geëmigreerden instelling
 • Nederland
Christelijke Middenstandsbond instelling
 • Nederland
Christelijk Nationaal Vakverbond instelling
 • Nederland
232 bestanden gevonden pagina: « 1 2 3 4 5 »