Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 120 21 22 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs Amsterdam 1880-10-15 nr. 17

21-01-1881

Vereeniging "IJsploeg" Amsterdam 1880-09-29 nr. 18

21-01-1881

Vereeniging "Eensgezindheid" Amsterdam 1880-08-22 nr. 18

19-11-1880

Vereeniging "Prins Alexander-Stichting" Amsterdam 1880-07-22 nr. 19

05/06-09-1880
02-03-1895

Comité tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog Amsterdam 1880-07-17 nr. 31

01-08-1880

Douweir Meisjourim (Prediken van Zedeleer) Amsterdam 1880-07-03 nr. 33

01-08-1880
01/02-04-1894

1862-07-04
Vereeniging van "Leeraren aan de Openbare Middelbare Scholen te Amsterdam" Amsterdam 1880-04-07 nr. 15

05-06-1880
20/21-05-1894

Vereeniging "Loon naar Werk" Amsterdam 1880-03-31 nr. 10

05-06-1880

Vereeniging "Hulp voor minvermogende ooglijders" Amsterdam 1880-03-21 nr. 7

05-06-1880
14-04-1882
08-05-1883
16-03-1888

Gymnastiek-Vereeniging "Kracht en Vriendschap" Amsterdam 1880-03-14 nr. 9

09-04-1880
29-06-1889

1880-03-14
Vereeniging "Stuivers-Spaarbank" opgericht door de afdeeling Amsterdam van Multapatiosbond Amsterdam 1880-01-06 nr. 17

20-02-1880

Typografische Vereeniging "Tot bevordering van de belangen der Boekdrukkunst" Amsterdam 1879-11-12 nr. 47

05-12-1879

Vereeniging van de Vereenigde Rijtuig- en wagenmakersgezellen onder de zinspreuk: "Loon naar Werken" Amsterdam 1879-11-12 nr. 48

10-12-1879

Gebroederschap "Agoedas Ahoewiem" (vereeniging van vrienden) Amsterdam 1879-11-10 nr. 19

30-12-1879
27-10-1896

Vereeniging "De Vrije Christelijke School" Amsterdam 1879-09-09 nr. 22

09-10-1879
11-09-1884
20/21-10-1889

Gebroederschap "Schangary Tsion" ("Zion's poorten") Amsterdam 1879-09-02 nr. 22

08-10-1879
08-04-1892
29-11-1892

Vereeniging "Algemeen Kies- en Stemrecht" Amsterdam 1879-08-08 nr. 26

31-08-1879

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Landré-Fonds" Amsterdam 1879-06-08 nr. 34

16-07-1879

Vereeniging "Quellinus" Amsterdam 1879-04-26 nr. 15

15-06-1879
20-08-1881
28-02-1890
17-07-1891

Mannen-zangvereeniging "Amicitiae" Amsterdam 1879-04-01 nr. 9

16-04-1879
12-04-1883
13-12-1895

Vereeniging van Vleeschhouwersgezellen "Rust door Eendragt" Amsterdam 1879-03-24 nr. 18

12-04-1879

Gymnastiek-Vereeniging "Sparta" Amsterdam 1879-03-13 nr. 21

05-04-1879

Vereeniging "Het Burgerziekenhuis" Amsterdam 1879-03-01 nr. 17

14-03-1879
08-10-1889

Stuiversvereeniging "de School met den Bijbel" Amsterdam 1879-02-28 nr. 10

11-03-1879

Vereeniging van gepensioneerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsch Leger Amsterdam 1879-02-28 nr. 19

22-04-1879
30-01-1881
15-08-1885
28-09-1892
25/26-11-1900

Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1879-02-12 nr. 23

26-02-1879
21/22-05-1903

Vereeniging "Kunst en Genoegen" Amsterdam 1879-01-24 nr. 33

23-02-1879

Roei- en Zeilvereeniging "de Amstel" Amsterdam 1878-12-19 nr. 23

02-02-1879
07-04-1882
18-07-1885
17-03-1894

Amsterdamsche Werkmansbond Amsterdam 1878-12-01 nr. 14

29-01-1879

Vereeniging van Assuradeuren Amsterdam 1878-11-19 nr. 50

05-01-1879
14-07-1886

Union Evangélique Wallone (Waalsche Evangelische Vereeniging) Amsterdam 1878-10-15 nr. 37

06-11-1878

Nederlandsche Jachtvereeniging "Nimrod" Amsterdam 1878-10-08 nr. 24

24-10-1878
25-03-1885
22-09-1891

Turnvereeniging "Olympia" Amsterdam 1878-09-09 nr. 19

17-09-1878
14-04-1882
21-06-1900

Diamant-Handelsvereeniging Amsterdam 1878-08-30 nr. 37

24-09-1878
23-02-1881
01-03-1887
09-02-1893

Vereeniging "Kweekschool voor Machinisten" Amsterdam 1878-08-18 nr. 10

08-09-1878
19-01-1901

Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen" Amsterdam 1878-07-27 nr. 27

16-08-1878

Israëlitische Vleeschhouwers-Vereeniging "de Eendracht" Amsterdam 1878-07-01 nr. 9

24-09-1878

Gereformeerde Zondagschoolvereeniging "Jachin" Amsterdam 1878-06-16 nr. 15

13-08-1878
27-01-1889

Vereeniging "Mirjam" Amsterdam 1878-06-06 nr. 33

31-07-1878
01-08-1899

Vereeniging "de Vrije Gemeente" Amsterdam 1878-04-22 nr. 21

02-05-1878
19-01-1884

Amsterdamsche Katoenmakelaars-Vereeniging Amsterdam 1878-04-13 nr. 21

26-04-1878
26-11-1889

Het Collegie Vriendschap Amsterdam 1878-04-04 nr. 25

20-02-1891

Roeivereeniging "Fortuna" Amsterdam 1878-03-13 nr. 11

04-04-1878
12-04-1883

Vereeniging "Eendracht" Amsterdam 1878-02-15 nr. 4

20-03-1878
16-03-1888
24-12-1902

Vereeniging "Kunst en Uitspanning" Amsterdam 1877-12-09 nr. 31

25-01-1878

Vereeniging van Godsdienst-Onderwijzers bij de Nederlandsche Hervormde Kerk Amsterdam 1877-11-28 nr. 8

19-01-1878
07-10-1899

De Makelaars-Societeit Amsterdam 1877-11-28 nr. 7

18-01-1878
19-08-1882
04/05-10-1891
19/20-03-1899

"Volksbond", vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1877-09-16 nr. 12

05-01-1878
21-01-1881
16-04-1882
19-12-1895
30-09-1902

Vereeniging "tot instandhouding van het Brandweerfonds te Amsterdam" Amsterdam 1877-09-04 nr. 18

20-09-1877

Amsterdamsche Gymnastiek-Onderwijzers-Vereeniging Amsterdam 1877-09-04 nr. 19

20-09-1877
31-03/01-04-1899

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 120 21 22 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.