Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.b. Bespreking perspectief toetreding van de Vier (Groot-Brittanniƫ, Denemarken, Noorwegen en Ierland) tot de EEG. Nederland is duidelijk voorstander en geeft de Britten adviezen over aanpak en besprekingen met de overige EEG-leden. Minister Luns vermoedt dat de Fransen toch een veto tegen de Britten zullen uitspreken en daarom dwars liggen in de voorbereidende besprekingen. Zij zijn tegen initatieven om de besprekingen deels of geheel te beginnen. De ministers bespreken de Nederlandse positiebepaling. Kern van het Nederlandse beleid is om de kloof tussen de toetredende landen en de EEG-lidstaten niet verder te vergroten. Dit wil men vooral doen aan de hand van de coƶrdinatie- en integratiebesprekingen.