Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00076
03-02-1967
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 e. Harmonisatieomzetbelastingen in de EEG (Zie notulen m.r. 27 januari 1967, punt 4 c)
Zijlstra herinnert eraan dat het debat over de harmonisatie van de omzetbelastingen in de beide Kamers bevredigend is verlopen.
Bakker betreurt het dat Zijlstra geen hoop meer heeft dat Nederland de belasting op de toegevoegde waarde gelijktijdig met de andere EEG-landen zal kunnen invoeren. Zijlstra meent echter dat Nederland in zijn eigen tempo de nieuwe regeling dient in te voeren.