Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00434
07-07-1950
Samenvatting
Engelstalig.
Verklaring Franse afgevaardigde bij OEES, 07-07-1950.

Het Plan wijst zowel op het belang van een langetermijnvisie als spoedige actie. Financiële stabiliteit en werkgelegenheid zijn geen op zichzelfde staande doelen, zo wordt benadrukt, maar wel van ondersteunend belang voor het overkoepelende streven: een concurrende positie tov de internationale markt (met name de VS). Dmv een vergelijking met de binnenlandse markt van de VS komt Frankrijk tot de conclusie dat de oplossing ligt in de creatie van één Europese markt. Conform dit idee wordt vervolgens uitvoerig gepleit voor gezamenlijke en gelijktijdige handelsliberalisering, multilaterale investeringsplannen voor productiestijging, een Europese Investerings Bank en gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek.