Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00459
04-10-1950
Samenvatting
Franstalig.
Vergadering van werkgroep 6 van de Executive Committee van de OEES, 01-10-1950.

De Griekse delegatie benadrukt de malaise waarin het land zich bevindt, maar wenst ondanks de grote problemen die dit met zich mee zal brengen toch deel te nemen aan de integratie. Zij onderschrijft de noodzaak voor stapsgewijze integratie en vrije arbeidsmigratie. Daarna reageren de delegaties op het voorbereidende rapport. Nederland is teleurgesteld dat enkele belangrijke punten nog niet onderzocht zijn, maar krijgt geen bijval. Discussie ontstaat over de tariefkwestie en het werkplan van de commissie. Daarna worden enkele amendementen besproken.
Zie ook