Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00460
04-10-1950
Samenvatting
Engelstalig.

Verslag van Executive Committee aan de Raad van de OEES nav het door Werkgroep no. 6 uitgebrachte rapport.
Het rapport bestaat uit een lijst van amendementen, voorstellen aan de Raad en een conceptresolutie inzake het werk van de technische commissies. Deze commissies zullen sectorgewijs onderzoek verrichten naar de huidige economische situatie gevolgen van integratie. De conceptresolutie bevat onder meer een precieze taakomschrijving en een definitie van integratie.
Zie ook