Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00533
06-12-1949
Samenvatting
Uitvoerig verslag van de BEB van de besprekingen tussen de Beneluxlanden, Frankrijk en Italiƫ.
Spierenburg is verbaasd over de plotselinge positieve houding van de Belgen tav fluctuerende koersen, maar wist de Belgische gedelegeerden succcesvol te overtuigen. Nederland geeft prioritieit aan handelsliberalisering waar Frankrijk en Italiƫ het monetaire vraagstuk voorop stellen. Ook in de besprekingen over de handel werd weinig resultaat geboekt. Nederland stond, met steun van de Belgen, erop dat deelneming van Duitsland aan de regionale samenwerking verzekerd moet zijn. Deelname van het VK werd door allen wenselijk geacht. In de Monetaire Commissie is geen overeenstemming bereikt, maar Spierenburg is verheugd dat het voorstel tot flucuerende koersen van de baan is. Na een strategische analyse vraagt Spierenburg de Nederlandse regering om toestemming tot het schrijven van een rapport met afwijkend standpunt.

Bijlage: Franstalige resolutie