Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota aan Zijlstra via Van Lennep (Thesaurier-Generaal) van Van der Gaarden en Drees jr. betreft de Parijse studieconferentie inzake de EPG van 10 maart 1954.

In deze nota wordt een beknopt verslag gegegevn van de studieconferentie en de behandelde economische aspecten. Het is tijdens de conferentie niet gelukt om een ontwerp verdrag samen te stellen. Er is volgens Van der Gaarden en Drees jr. niet voldaan aan het doel van de congerentie, omdat iedere delegatie in de slotfase van de besprekingen terugkeerde naar het standpunt dat de regering innam voor de conferentie. Toch kan er volgens hen gesproken worden van een vruchtbare uitwisseling van gedachten. Zo is er o.a. gebleken dat het Nederlandse plan t.o.v. de vrijmaking van het goederenverkeer door geen van de delegaties te aanvaarden is. Daarnaast bestond er onenigheid binnen de Nederlandse delegatie over de vraag hoe ver er kon worden gegaan tijdens de conferentie. Vooral de vertegenwoordigers van het DG voor Handel en Nijverheid waren bereid (in de ogen van de tegenstanders) om concessies te doen. Dit werd zo veel mogelijk tegen gehouden.