Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00031
29-12-1958
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3a. De Europese integratie en de landbouw

Er bestond ten aanzien van de integratie van de landbouw een zekere tegenstelling tussen Luns en Vondeling enerzijds en Zijlstra anderzijds. Staf heeft begrepen dat is afgesproken dat men van Nederlandse zijde wat de landbouw betreft de EEG zal laten voorgaan bij Benelux. Zijlstra ontkent dit, omdat hij tijdens een eerder overleg onvoldoende op de hoogte was van de kwestie. Het EEG-verdrag vormt echter geen beletsel voor het bestaan en de voltooiing van de BLEU en van de regionale unies van Benelux. Bovendien heeft Nederland de toezegging dat tot 1963 geleidelijk het landbouwprotocol zal vervallen.