Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00090
30-08-1960
Actoren
Nota
Samenvatting
Luns stuurt mede namens EZ een nota betreffende het vraagstuk van de fusie van de executieven van de EG.

De gedachte om de HA, de Euratom Commissie en de EC samen te voegen tot één Europese executieve is formeel voor de eerste maal aan de orde gesteld in het zgn. plan-Wigny van oktober 1959. De voorzitters an deze organen hebben zich voor een dergelijke fusie uitgesproken. De nota bespreekt de voorgeschiedenis, de verschillende vormen, de voor- en nadelen van de fusie. De Nederlandse lijn is als volgt: de fusie van de executieven past zeker in het beleid dat Nederland tot dusver ten aanzien van de Euroepse integratie heeft gevoerd. Dit beleid kenmerkte zich door het streven het supranationale element zoveel mogelijk te versterken. Een fusie zal leiden tot versteviging van de executieve, de supranationale instelling bij uitstek der Gemeenschappen. Een Nederlands initiatief is echter niet opportuun. het gevaar bestaat dat dergelijke initiatieven door Frankrijk en Duitsland worden aangegrepen om de bevoegdheden van de executieven te verminderen.