Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00141
5-6-1962
Samenvatting
Conclusies Coördinatie Commissie omtrent het actieprogramma van de Commissie der EEG t.a.v. het gemeenschappelijk vervoerbeleid.

Het actieprogramma van de EEG-commissie t.a.v. de gemeenschappelijke vervoerpolitiek is in Nederland niet gunstig ontvangen. Nederland zal moeten trachten de essentiële Nederlandse belangen op vervoergebied voorop te stellen. Het is zaak belangrijke punten te verwezenlijken voordat de tweede etappe van de gemeenschappelijke markt is afgerond, omdat daarna met gekwalificeerde meerderheid besloten zal worden wat voor Nederland minder gunstig zal zijn. Nederland moet voortgaan te streven naar een samenspel met Frankrijk. De Nederlandse doeleinden zijn als volgt:
- Handhaving van een zo groot mogelijke mate van vrijheid van de Rijnvaart moet worden verzekerd;
- Op het gebied van het wegvervoer moet Nederland streven naar volledige vrijheid van transito; zo spoedig mogelijke verruiming van de bestaande bilaterale contingenten; volledige vrijheid van eigenvervoer;
- Nederland zou onder voorwaarden een margetarifering voor het goederenvervoer over de weg kunnen aanvaarden;
- Er moet meer aandacht worden gegeven aan de verbetering van de rentabiliteit van de nationale spoorwegbedrijven.