Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2b. Het horen van leden van de Europese Commissie, de Euratomcommissie of de Hoge Autoriteit
De vraag is aan de orde of een parlementscommissie een lid van de EC of de beide andere bestuursorganen kan horen op dezelfde wijze als zij Nederlandse deskundigen kan horen. Korhals waarschuwt daartegen, omdat anders de Kamercommissie gaat meeregeren. Ook vanuit Brussel wordt niet altijd juist gehandeld. Dit gevoelen wordt door andere ministers gedeeld. Klompé benadrukt dat het de taak van het EP is om met de leden van de EC te spreken en niet die van het Nederlandse parlement.