Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2b. Voorbereiding voor conferentie in Bonn

Luns laat weten dat de Europese zaken er wat minder donker uitzien dan tevoren: de Italiaanse en Duitse regeringen zijn niet meer voor de instelling van een permanent secretariaat voor de bijeenkomsten van premiers. Dit punt hebben de Fransen nu laten vallen. Ook wil men ervan afzien tijdens de bijeenkomsten van premiers besluiten te laten nemen die als richtlijnen fungeren voor groepen andere ministers van de Zes. Als men dus zou overwegen de premiers van de Zes een- of tweemaal per jaar bijeen te laten komen zonder de mogelijkheid richtlijnen aan andere groepen van ministers te geven en zonder secretariaat, maar met de vrijheid voor elke regering om te bepalen wie zij naar deze bijeenkomst zal willen zenden, zijn de gevaarlijkste kanten van de Franse voorstellen verdwenen. De Pous heeft met de Duitse staatssecretaris Müller Armack gesproken waarbij bleek dat - behalve Adenauer - de Duitsers steeds meer ontstemd zijn over de voortdurende afwijzing door Franrkijk van Engelse toenaderingspogingen.