Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Harmonisatie van belastingen in het kader van de Europese integratie
(Nota van Van den Berge, 18-01-1963, nr. B3/1041)

De Pous is het met het uitgangspunt van de nota eens: op den duur is enige toenadering op fiscaal terrein tussen de EEG-landen nodig. Wel dient de nota op onderdelen te worden aangevuld. Verder is de toon van de nota te negatief. De raad is het erover eens dat hoe dan ook voorkomen moet worden dat Nederland in een dwangpositie geraakt. Aangezien de materie dusdanig ingewikkeld is en met veel kwesties samenhangt, wordt besloten dit interdepartementaal nader te overleggen.
Zie ook