Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00480
22-05-1953
Samenvatting
F667. N.a.v. een gesprek over de in juni te houden ambtelijke conferentie over de Europese Gemeenschap heeft Fock nog eens nagedacht over de mogelijke samenstelling van de Nederlandse delegatie. Hij meent dat jhr van Starkenborgh moet gaan omdat hij door zijn ervaring en rustig oordeel in staat is het Nederlandse standpunt sterk te verdedigen. Fock voelt weinig voor mensen zoals Linthorst Homan die integratie tot elke prijs wensen en ook niet voor een zuivere BuZa-delegatie, waarvan de minister tot vergaande concessies bereid lijkt. Fock stelt voor dat hij en mr. Kan aan de commissie worden toegevoegd