Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Gemeenschappelijke markt en Euratom.
Brief begeleidt nota van Linthorst Homan en van der Beugel ter voorbereiding van de ministersconferentie van 8, 9 en 10 okt te Parijs.
Aan de orde komen a) de problemen rond Euratom (m.n. de Duitse houding), b) de Franse voorwaarden t.a.v. de gemeenschappelijke markt, c) de inschakeling van overzeese gebiedsdelen, d) brief van Spaak over de energievoorziening op lange termijn.
Gevreesd wordt voor een afglijden van Duitsland van de Europese samenwerking, terwijl de situatie t.a.v. Frankrijk op het moment gunstig is. Het gesprek op 9 okt wordt beslissend. W.b. de Franse voorwaarden wordt geadviseerd akkoord te gaan met het opnemen van Frankrijk in de instituten van de Gemeenschap terwijl het er materieel nog geen deel van uitmaakt. Het speciale regiem moet wel een aflopend karakter hebben. De Belgen suggereerden een 'empty chair'-theorie: van start gaan met de Gemeenschappelijke Markt om de Fransen onder druk te zetten later in te stappen. Homan en vd Beugel achtten dit een gevaarlijke suggestie.