Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01272
24-11-1958
Actoren
Memorandum
Samenvatting
111. Verslag onderhoud Luns en Zijlstra, Hofstra en Vondeling met Hallstein en Rey van de Europese Commissie.
Hallstein verklaarde dat de reacties in Bonn, Rome en Parijs op het Benelux-initiatief gunstig waren. De Franse regering had zich én uitgesproken voor een interim-regeling zoals langs de lijnen van het Benelux-initiatief, én voor een voortduren van de onderhandelingen over de vrijhandelszone. Wel stond de Franse regering gereserveerd tegenover de Maudlingprocedure.
De Europese Commissie staat waarschijnlijk positief tegenover het Benelux-initiatief. Hallstein had de indruk dat de regeringen een nauwe inschakeling van de Europese Commissie bij verdere onderhandelingen gewenst achtte.
Van Nederlandse zijde werd de zorg uitgesproken over pogingen van de Fransen en Duitsers om bilaterale besprekingen te houden en faits accomplis te stellen.