Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag Coördinatie Commissie voor de Integratie en Vrijhandelszone op 26-11-1958.
1. De vrijhandelszonebesprekingen bevinden zich in een impasse. In een gesprek met leden van de Europese Commissie is een Benelux-voorstel voor een voorlopige regeling ter sprake gebracht. Over de voortgang van de besprekingen valt weinig te zeggen. Gesproken wordt ook over uitspraken van Mansholt, die pleitte voor bilaterale onderhandelingen. Hieruit spreekt een aanmerkelijk verflauwde belangstelling voor de vrijhandelszone. Besloten wordt een nota aan de ministerraad voor te leggen.
T.a.v. de landbouwbesprekingen wordt geconcludeerd dat er de hand aan moet worden gehouden dat mededelingen van de Commissie via Buitenlandse Zaken binnenkomen, de verslagen van besprekingen van de ze waarbij alleen vakministeries zijn ingeschakeld, onmiddellijk aan de andere ministeries worden gezonden en dat voorts tevoren oriënterende notities zullen worden opgesteld over belangrijke kwesties.