Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01412
06-04-1962
Actoren
Brief en verslag
Samenvatting
Verslag Raden van Ministers EEG en Euratom op 2, 3 en 4 april 1962.
Er is weinig animo voor het Nederlandse voorstel tot aanvaarding conventie inzake de fusie van de Europese Raden en de Commissies. Besloten wordt dat aan de Permanente Vertegenwoordigers een rapport wordt gevraagd, waarbij geen tijdslimiet wordt genoemd.
De hoofdschotel van de Raadsdiscussie werd gevormd door de toekomstige verhouding EEG-EAMA. Men was het erover eens om de nieuwe conventie weer 5 jaar te laten duren. Nederland keerde zich tegen handhaving van de vrijhandelsconstructie.