Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S01565
26-05-1962
Samenvatting
Commentaar van op het door de Europese Commissie aan de Raad voorgelegde Programma van activiteiten op het gebied van het gemeenschappelijk vervoerbeleid.
Behalve een kost overzicht van de inhoud van het programma wordt in de nota een kort commentaar gegeven. Conclusie is dat in het complex van voorstellen geen evenwicht bestaat tussen de voordelen die Nederland zou verkrijgen door de liberalisatie van het vervoer enerzijds en de voor Nederland uit de voorgestelde marktordening voortvloeiende nadelen anderzijds. Bij het wegvervoer staat tegenover een uiterst trage vrijmaking dat op korte termijn de margetarifering zou moeten worden ingevoerd welke niet is gebaseerd op de kostprijzen van de Nederlandse ondernemers en schadelijk is voor het concurrentievermogen.
Nederland zal zich sterk moeten maken om het evenwicht tussen liberalisatie- en ordeningsmaatregelen te herstellen. Daarbij zal het streven erop gericht zijn allereerst de vitale Nederlandse belangen veilig te stellen. Deze zijn bijzonder gelegen in het zeker stellen van de vrijheid van Rijnvaart, het behoud van een zo volledig mogelijke vrijheid van prijsvorming voor de spoorwegen en het wegvervoer, en de liberalisatie van het internationale wegvervoer en de binnenvaart.