Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag Coördinatiecommissie, 22 febr. 1967.
2. Britse toetreding: bezoek ministers Wilson en Brown. Hartogh wijst erop dat Nederland steeds voorstander van toetreding is geweest, Hij verwacht dat het gesprek vooral zal gaan over door de Britse regering te volgen taktiek, met name over de vraag of zij moeten wachten tot het politieke klimaat in Frankrijk is verbeterd of dat zij haar formele toetredingsaanvraag nu zou moeten vernieuwen teneinde de Fransen te dwingen kleur te bekennen. Ook Spierenburg is voor toetreding maar merkt wel op dat de Nederlandse positie binnen de zes sterker is dan in een EEG van 10 partners. Indien de toetreding van het VK, Denemarken, Noorwegen en Ierland doorgaat, dient men daarna halt te maken en hiertoe reeds nu te besluiten.
Gediscussieerd wordt over de vraag of de vergroting van de EEG in enigerlei opzicht moet worden beperkt en welke procedure moet worden gevolgd. Van Lennep acht de gedachte 'hoe meer zielen hoe meer vreugde' voor de EEG fataal. Zulks zou een desintegrerend effect hebben.