Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4b. Monetaire en financiële betrekkingen binnen de EEG en voorbereiding EEG-Raadsvergaderingen.
Westerterp meldt dat de coördinatiecommissie in meerderheid tot de conclusie is gekomen dat moet worden vastgehouden aan de eerste margevernauwing op experimentele basis tot 3%. Indien de andere delegaties verder zouden willen gaan, dan zou de Nederlandse delegatie mee kunnen gaan tot een vernauwing tot 2,25%. De gevaren voor een mislukking zijn dan wel groter. De discussie gaat vervolgens over de vraag of er een officiële EEG-Raad voor moet worden gehouden of een informele bijeenkomst van de ministers van Financiën. Financiën wil het laatste maar anderen willen een EEG-Raad.
De Raad stemt ermee in dat de EEG-ministers van Financiën op 7 maart formeel als EEG-Raad vergaderen; tevoren zullen zij op 6 maart in informele kring bijeenkomen. De Nederlandse delegatie kan akkoord gaan met een margevernauwing tot 2,25% indien ook de andere lidstaten hiermee instemmen en een zo sterk mogelijk instrumentarium ter handhaving kan worden bereikt.
Overeenstemming over het tweede voedselhulpprogramma zal door de Nederlandse delegatie niet worden geblokkeerd.
Zie ook