Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
735. Structuur van de Europese Raad.
1. De voorstellen van Giscard bevatten weinig nieuwe gezichtspunten. Ze komen erop neer dat tijdens de ER drie typen van overleg kunnen plaatsvinden: a) vrije gedachtenwisseling over actuele onderwerpen, b) overleg en vaststelling van door ministers van Buitenlandse Zaken voorbereide verklaringen van de negen, c) het nemen van door EG-organen of de ministers van BZ voorbereide beslissingen over principiƫle of onoplosbare kwesties. 2 Ơ 3 weken van tevoren moeten de ministers van BZ een lijst van onderwerpen vaststellen waarover een verklaring ware af te leggen of een beslissing te nemen.
Buitenlandse Zaken steunt deze voorstellen. Men heeft hoogstens enige moeite met enkele formuleringen in de brief.
Merckelbach suggereert dat Den Uyl moet bewerkstelligen dat een vertegenwoordiger van AZ zij de voorbereidende bespreking van de ministers van Buitenlandse Zaken kan zijn. Tijdens de vorige ER is een informele club van vertegenwoordigers van de minister-presidenten gevormd. Ook is besloten deze consultatie stap voor stap op te bouwen.