Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van de bijzondere conferentie van de Ministers van Financiën van de Europese Gemeenschap, gehouden te Brussel op 23 maart 1973.
De bijeenkomst was geheel gewijd aan het vooroverleg van de vergadering van de Commissie van Twintig op 26 en 27 maart te Washington. Essentieel was de vraag of, en zo ja in hoeverre, een gemeenschappelijk standpunt zou kunnen worden ingenomen op deze vergadering. Uiteindelijk werd op basis van het document van het Monetair Comité en de discussie een gemeenschappelijk standpunt bepaald. Dit standpunt werd door De Clercq vertolkt in de vergadering in Washington (zie bijlage). Op het punt van het consolidatievraagstuk werd geen gemeenschappelijk standpunt bereikt.