Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding topconferentie
b. Energieproblemen
Lubbers wijst erop dat er misverstanden bestaan bij andere lidstaten over de Nederlandse houding ten aanzien van een gemeenschappelijk energiebeleid. Frankrijk is voorstander maar wil geen bevoegdheden verlenen aan de Commissie. Nederland vindt echter dat de Commissie een belangrijke plaats moet innemen. Brinkhorst merkt op dat er misschien tegemoetkoming van Frankrijk kan worden verwacht wanneer Nederland aangeeft totstandkoming van een energiebeleid niet te willen tegenhouden. Schmidt heeft elementen voor een regeling heeft genoemd, waaronder de samenvoeging van de energiebalansen van de lidstaten en de pooling van de helft van alle voor de Gemeenschap beschikbare energie. Den Uyl vraagt naar de onderhandelingstroeven van Nederland. Lubbers wil mikken op het substitueren van olie door aardgas. Anderen achten het niet verstandig deze idee├źn op de topconferentie te bespreken. De raad besluit uiteindelijk dat getracht zal worden de energieproblematiek als eerste punt op de agenda te krijgen. Aansluiting zal worden gezocht bij het standpunt van West-Duitsland. De Commissievoorstellen zijn voor Nederland aanvaardbaar. Het maken van geheime afspraken zal worden vermeden.
Zie ook