Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00484
17-05-1976
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
34/76 Overleg Luxemburg over Europese Verkiezingen.
De discussie werd aanzienlijk bemoeilijkt omdat Sauvagnargues en Crosland geen mandaat hadden. Crosland gaf te kennen dat veel afhing van het beraad Callaghan-Giscard in de tweede helft van juni. Van de Stoel reageerde hierop scherp door te stellen dat een formule voor de Europese verkiezingen een zaak was van negen landen en niet van twee. Als de zaken deze keer gingen nemen, hield hij zich het recht voor om terug te vallen op het voorstel-Patijn. Het Franse voorstel lijkt definitief van de baan. Duits voorstel stuitte op Deense en Ierse bezwaren. Tegen het Belgische voorstel kwam Frans en Iers verzet, Crosland toonde zich voorstander. Thorn stelde voor het Deense en Ierse zeteltal te verhogen, wat nadelig is voor Nederland. Van der Stoel vindt een Nederlands voorstel, gebaseerd op het Belgische, nu geboden.

Bijlage: proeve van een Nederlands voorstel.
Zie ook