Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

J.A.P. Franke


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Franke
  J.A.P.
 
  Johannes Anton Pieter
  Jan
  Man
  ir.
  19-6-1914
  15-2-2011

Functie: Lid
Aantekeningen: van de Ned. Delegatie van de Raad van de Econ. Unie (Benelux Econ. Unie), 1967 en 1969

Functie: Chef
Aantekeningen: van de Directie Voedselvoorziening (DIREVO), ministerie van LV&V, 1958

Functie: Hoofd
vanaf 1945 tot 1948
Aantekeningen: van de afdeling Landbouw van de Directie Voedselvoorziening van LV&V

Functie: Plv. directeur-generaal
vanaf 1950 tot 1953
Aantekeningen: van de Voedselvoorziening van het Ministerie van LV&V

Functie: Directeur-generaal
vanaf 1953 tot 1970
Aantekeningen: van de Voedselvoorziening en de Visserijen, ministerie van L&V.

Functie: Voorzitter
vanaf 1960 tot 1971
Aantekeningen: van de Ned. Delegatie van de Commissie Landbouw, Voedselvoorziening en Visserij (Benelux).

Functie: Lid
vanaf 16-10-1964 tot 1970
Aantekeningen: van de Coördinatie Commissie inzake hulpverlening aan minder ontwikkelde landen