Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B BR_G_X001r_002_1 C BR_K_X001r_002_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 574 (groot register Brabant), f. 1r, nr. 2 (2) (1326 mei 8-ws. 1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Machelen.

C: AGH 575 (klein register Brabant), f. 1r, nr. 2 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 223. – Niermeijer, Bronnen economische geschiedenis beneden-Maasgebied , p. 106, nr. 213.

Vgl. nrs. BR 1 en 3-7.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc etc. maken cond ende kenlic allen luden dat die ghemene stat ende alle die goede lude van Machlend tot onser vrienscape comen sijn van allen zaken die wi op hem te segghen hadden jof eyschen mochten op den dach van huden, war omme wi willen dat alle die goede luden ende coemans van Machlen varen moghen, bliven ende keren met horen goede ende met hore coemanscap rustelike doir alle onse lande, onghemoyt ende onghelet, met hore rechter tolne, sonder archlist; ende dit gheleyde zal gheduren tot diere tijd toe dat wijt hem met redeliken zaken wederzegghen zullen.

In oirkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelee. Ghegheven Tordrechtf op sinte Lucas dach int jaer ons Heren M CCC ende XIXg.

[Dienstaantekening:]

Per predictos.h

a
Will. C.
b
..grave C.
c
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
d
Machelen C.
e
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele C.
f
Tordr. B; tDordr. C.
g
neghentiene, volgend op het doorgestreepte XI C.
h
nl. de bisschop van Zuden, Simon van Benthem, Gerard van Raaphorst, Gerard van Pottes, Daniel van der Merwede, ridders, Jan van Bergen en Willem kamerling, de personen genoemd in de dienstaantekening bij het voorafgaande nr. BR 1 BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: gemene stad en de goede lieden van Mechelen