Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B CA_B_X032r_053_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 2145 (kopie van het 'Papieren cartularium'), f. 32r, nr. 131[bis] (1621 mei 28, naar het origineel of schijnbare origineel).

Deze latere toevoeging heeft in het cartularium geen eigen volgnummer.

Editie/regest: OHZ IV, p. 448-449, nr. 2194.

Deze tekst ontbreekt in het 'Papieren cartularium' (AGH 2144), de legger van B.

Dirk Gool, griffier van de lenen van Holland, schreef in 1621 in dit register twee oorkonden m.b.t. het geslacht Van Berkenrode; de andere betreft nr. CA 52. Volgens Kruisheer, OHZ, t.a.p., betreft de naam 'van Haarlem' zeker een interpolatie, aangezien leden van het geslacht Van Berkenrode pas omstreeks 1600 'van Haarlem' gaan heten, wanneer ook elementen van het wapen van het riddermatige geslacht Van Haarlem aan dat van de Berkenrodes wordt toegevoegd.

Janne van Haerlem veren Aleyden sone.

 

Volgt de tekst van OHZ IV, nr. 2194.

 

Gecollationeert teghens de principale, geschreven in franchijn ende besegelt met een wit wasschen zegele, tmeerendeel noch gave ende perfect, uuthangende in dubbelen staerte, ende is daer mede bevonden taccorderen den XXVIIIen maij anno XVIC eenentwintich, bij mij [ondertekend:] Gool.

Oorkonder: graaf Floris V
Destinataris: Jan van Haarlem, zoon van vrouw Aleid, grafelijk knaap