Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X011r_051_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 11r, nr. 50 (wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

Die vrouwe van Steyne lijftocht.

Vgl. het voorafgaande nr. DE 50, alsmede nr. NH 254.

Wi Willaem grave etc. maken cond etc. dat wi om bede wille eens edels mans, ons lieven ridders ende manne heren Arnoudsa hereb van Steyne, hebben gheleent ende lienen vrouwen Margreten van Rinesse, sinen wittachtighenc wive, hare lijftoch ane al den goede dat die vorsproken here van Steyne van ons helt te liene ende leghen es tote Gherdinghend, ende al dat daer to behoert, te besitten ende te behouden vredelike also langhe ale si levet; ende want si selve niet wale tot ons comen en mach die lijftocht tontfanghen, so ombieden wi ende bevelen onsen lieven mannen heren Goswine van Nijthusenf, ridder, ende Reynaldeg Bruyke, onse knape, dat zi der voersprokenh vrouwen ver Margreteni dese lijftocht brenghen van onsen wesenj.

In oerkonde etc. Ghegheven tote Brussele dies manendaghes na sente Nyclais daghe int jaer ons Heren Mo CCCo XXIXo.

a
Arn. B.
b
r verbeterd uit n B.
c
witt onduidelijk (vntr?, met correcties) B.
d
Gherdinghē B.
e
aldus B voor als.
f
lezing Nij onzeker (er staat maar één accent voor i) B.
g
eind-e onduidelijk B.
h
s verbeterd uit de aanzet van v of w B.
i
M'greten B.
j
aldus B, wel te lezen als weghen.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Arnoud van Stein, ridder, en zijn echtgenote vrouw Margaretha van Renesse