Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X013v_076_1 DE_G_X014r_076_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 13v-14r, nr. 77 (wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).
Opschrift:

In de marge van f. 13v, door de 15e-eeuwse hand die in het register de opschriften aanbracht: Nota.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding. Mocht een winterstijl zijn gebruikt, dan zou de datum herleid moeten worden tot 1332 april 5. Op de laatstgenoemde dag verbleef graaf Willem III blijkens zijn itinerarium te Middelburg, maar op 21 maart 1333 was hij mogelijk op reis: op de 11de van die maand was hij in Valenciennes, op de 28e in Dordrecht. Onbekend is of met Hasselt de plaats in Belgisch Limburg is bedoeld of een van de de kleinere gelijkname plaatsen bij Arcen (L) en Kleef.

Isti sunt fidelesa facti apud Hasselt dominica Judica anno Domini Mo CCCo XXXIIo. Primo:

Dominus Walterus de Vosheym, IICb lb. Turonensiumc.

Item dominus Iohannesd de Broechusen, IIC lb. Tornoyse.

Item dominus Willelmusf de Broechusen, IIC lb. Florentinorumg.

Item dominus Iacobus de Myrlair, IIC lb h.

Item dominus Tzigerus de Sualmen, IIC lb.

Item dominus Hermannusi de Scoenre, C L marcasj Coloniensik pagamenti. Isti sunt de comitatu Ghelrensel.

Item dominus Arnoudus de Nordinghen, IIC lb. Florentinorumm.

Item dominus Willelmus Betel, IIC marcas Coloniensin pagamenti. Omnes isti habent litteras o solvendump infra annum et diem date anno Domini et die predictis.

Item Zigerus de Kessel, C L marcas; litteram habet.

Item dominus Willelmusq de Res, IIC marcas Coloniensiumr; litteram habet.

Item dominus Arnoudus de Sloe, IIC marcas Coloniensiums.

Item dominus Daniel Overstoud, C marcas Coloniensiumt ad emendum feodum.

Item Craye de Hofstat, C pont Tornoysu ad emendum feodum.

Item Iohannesv Dophem, IIIIXX regales ad emendum feodum.

Item comes de Aldenburgh, IIIIC marcas de Brabantiaw pro feodo assignando.

Item advocatus Colonensisx.

Item dominus Willemusy de Scaebsberghz, IIC marcas Coloniensiuma' ad assignandum feodum.

Item dominob' Conrado de Carpenc' IIIIC lb. Hallensisd' pro feodo assignando.

Item domino Gerardo de Blankenheym in emendatione feodi sui IIIIC lb. Tornoyse', unde feodum assignabit.

Item dominus Henricus bastardusf' de Lewenberch, IIC lb. Tornoysg' pro feodo assignando.

Item dominus Iohannesh' de Falkemonte, IIC parvorum Florentinorumi' pro feodo assignando.

Item dominus Amelius de Wernansj', IIC lb. Tornoysk', moneta Haynnonensial', pro feodo assignando.

Item dominus Theodericusm' Loef, IIC lb. Tornoysn' pro feodo assignando.

Item dominus Gherardus de Reden, IIC parvorum Florentinorumo' pro feodo assignando.

Item dominus Oston de Steenhusen.

Item Iacobus de Rimberghp', C marcas Coloniensiumq' pro feodo assignando.

a
boven de regel toegevoegd B.
b
IIa B; de superscripte C is ook hierna steeds weergegeven als een a, hetgeen verder niet wordt aangegeven.
c
Tur B.
d
Ioh'es B.
e
Tor. B.
f
Will's B.
g
Flor., gecorrigeerd B.
h
hier Tor., geradeerd B.
i
H'mannus B.
j
mra B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
k
Colon. B.
l
Ghelr. B.
m
Flor. B.
n
Colō. B.
o
hier zal iets ontbreken, bijv. het voorzetsel ad B.
p
solven. B.
q
Will's B.
r
Col. B.
s
Colō. B.
t
Col. B.
u
Torn. B.
v
Ioh'es B.
w
Brab., de r bovengeschreven B.
x
Colonen. B.
y
Will's B.
z
de tweede s, in de vorm van een ronde eind-s, onduidelijk B.
a'
Col. B.
b'
boven de regel toegevoegd B.
c'
Carpē B.
d'
Hall'is B.
e'
Torn. B.
f'
bast'dus, gecorrigeerd B.
g'
Tor. B.
h'
Ioh'es B.
i'
Flor. B.
j'
W'nans B.
k'
Tor. B.
l'
Haynn., in nn een stok te weinig B.
m'
Theod'icus B.
n'
Tor. B.
o'
Flor. B.
p'
er staat maar één accent voor i B.
q'
Col. B.