Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B DE_G_X015r_084_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 645 (groot register Duitsland-Engeland), f. 15r, nr. 85 (1326 sept. 12-wrs. vóór ca. 1336 mrt. 14, naar A).

Boven de tekst, door de schrijfhand, het opschrift: .Engheland.

Editie/regest: Smit, Bronnen Engeland I, p. 191, nr. 325.

Het 19e regeringsjaar van koning Eduard II begon op 7 juli 1325. – In de datering is de plaats van uitvaardiging blijkbaar corrupt overgeleverd: Smit, die het stuk ook uit Engelse bron kent, geeft hier 'Dover'. Dat zal wel correct zijn, want op dezelfde 12e september 1325 scheepten Eduards echtgenote en zoon zich in om naar Frankrijk te vertrekken.

Vgl. het volgende nr. DE 85.

Edwardus Dei gratia rex Anglie, dominus Hibernie et dux Aquitanie omnibus ballivis et fidelibus suis ad quos presentes littere pervenerint, salutem. Cum nobilis vir Guillelmusa, comes Hollandieb et Zielandiec ac dominus Frisie, quosdam nuncios ad tractandum nobiscum seu deputandum a nobis et super reformatione concordie inter nostros et ipsius comitis subditos super dampnis et iniuriis hinc inde illatis in proximo sit missurus, nos ipsos nuncios favore benivolo prosequentes suscepimus ipsos in salvum et securum conductum nostrum et protectionem nostram specialem inveniendo in regnum nostrum, ibidem morando et exinde ad propria redeundo. Et ideo vobis mandamus quod eisdem nunciis aut hominibus suis in personis aut rebus eorum inveniendo in regnum nostrum, ibidem morando et exinde ad propria redeundo sicut predictum est non inferatis seud quantum in vobis est ab illis inferri permittatis iniuriam, molestiam, dampnum, impedimentum aliquid seu gravamen, sed eis potius salvum et securum conductum cume suis habere faciatisf, cum super hec fueritis requisiti; et si quidg eis forisfactum fuerit, id eis sine dilacioneh faciatisi emendari.

In cuius rei testimonium litteras nostras fieri fecimus patentes usque ad festum Pasche proximum futurum duraturasj. k Me ipso apud Bonoreusl XII die septembris anno regni nostri decimo nono.

 

Istam litteram habet Iohannesm Henrici receptor Bewestersceltn.

a
Guill's B.
b
Holl. B.
c
Ziel. B.
d
verbeterd uit de afkorting van sed B.
e
in kleine letters boven de regel toegevoegd B.
f
fac. B.
g
siquid B.
h
a bovengeschreven B.
i
fac. B.
j
23 maart 1326.
k
het volgende inspringend op een nieuwe regel B.
l
lezing onzeker: Bonore9, met de letters re onzeker vanwege een correctie B; het zal een corruptie betreffen van 'Dovoriam' of een dergelijke vorm (zie de kopnoot).
m
Ioh's B.
n
Bewest'scelt B.
Oorkonder: koning Eduard II van Engeland
Destinataris: de afgezanten van graaf Willem III