Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B FR_G_X005v_016_1 C FR_K_X005r_016_1 FR_K_X005v_016_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 5v, nr. 16 (17) (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Harmana Scoutinge ende Fecke haeren Allen sone.

C: AGH 325 (klein register Friesland), f. 5r-5v, nr. 16 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 242.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb gravec etc.d maken cont allen luden dat wi na den bezoeke dat een eersamen vader in Gode haer Jacob bi der ghenaden ons Heren bisscop van Zuden van onsen weghen in onser poerte van Staveren besocht hevet, alse van den twiste tusken Otten Hessels sone ende sinen helpers op die ene side ende Harman Scoutinghe ende Fecke haren Allen sone ende horen helpers op die ander zide, ter wareyden onder vonden hebben bi den ghemenen scepenen van Staveren ende segghen na der warreyde dat Otte heren Hessels sone voerscreven ghelden sal met sinen helpers Harman Scoutinghe ende Fecke haren Allen sone horen smerte ende hore smade neghenvout, gheliken dat men Jaeriche Hopper sine smerte beterde.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven te Haerlemf des dinxendaghes na sinte Jans daghe te uytghaende oeste int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per episcopum Zudensemg.

a
H’man B.
b
Will. BC.
c
..grave C.
d
ontbr. C.
e
Jarich C.
f
H’lem B; Hairlem C.
g
Zuden. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Otto Hesselsz., Herman Scoutinge en Fecke heer Allenz.