Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X019r_077_1 B FR_G_X019v_077_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 19r, nr. 80 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 19v, nr. 80 (77) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Yseke Sackints.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 151.

Wi Willaema grave etc. maken cond allen ludenb dat wi Yseke Satkints, die houdersse es van desen brieve, ghegheven hebben ende gheven te tappen zonder tollen alsulc bier als Yseke voers. tappen zel binnen hoers zelfs huze, dair of ghene tollen te gheven; ende dit zel gheduren tonsen wedersegghen.

In orkonde etc.c Ghegheven in die Haghe des zonnendaghes voer sinte Jans dach middezomer int jaer ons Heren M CCC ende zes ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et Mathiam et alios.

a
Will. B.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
in orkonde etc. ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Yseke Satkints