Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A FR_K_X025r_108_1 B FR_G_X023v_108_1

A: AGH 325 (klein register Friesland), f. 25r, nr. 110 (primaire registratie).
B: AGH 324 (groot register Friesland), f. 23v, nr. 111 (109) (na 1331 juli 17, wrs. vóór 1336 mrt. 15, naar A).
Opschrift:

Wieringherlant.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 470.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben onsen luden van Wieringherlandc ghemeenliken dat mense voirwairt niet daghen en sal buten horen lande, ten ware van huweliken saken, van testamente des men niet ghelyen en woude, jof die ghesleghen jof ghequeestd hadde papen jof clercke. Dit sal gheduren tote onsen wederzegghen.

Ghegheven tote Hairlem des sonnendaghes nae sinte Katherinene dach int jaer ons Heren Mo CCCo acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Mathijs Rengersf sone.

a
Will. B.
b
Heynn. AB.
c
Wieringher en land eerst gescheiden opgeschreven, vervolgens met een horizontaal streepje verbonden B.
d
ghequetst B.
e
Kath’inen A; Kat’nen B.
f
Reng’s A; Renghers B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: zijn lieden van Wieringen