Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A HE_G_X014v_055_1 A HE_K_X018r_055_1

A: AGH 2181 (klein register Henegouwen), f. 18r, nr. 55 (primaire registratie).
B: AGH 2180 (groot register Henegouwen), f. 14v, nr. 53 (ws. 1336 mrt. 14-ca. 1345 jan. 3, naar A).
Editie/regest: Devillers, ‘Notice’, p. 377-378.

In de tekst moet het woord vude wel worden gelezen als vuide, waarmee dan is bedoeld dat in Middelburg, waar de graaf zelf toen verbleef blijkens zijn itinerarium, een onbeschreven blad perkament (een 'blanket') is bezegeld, dat naar Jacob van Maubeuge, tresorier van Henegouwen, gebracht moest worden en waarmee de Raad een baljuw van Henegouwen moest benoemen. De personen aanwezig bij de bezegeling waren dan mogelijk de namen die in de aanstellingsoorkonde moesten worden opgesomd als (ambtelijke) getuigen. Overigens was Borgne de Robersart, die uit handen van Willem de kamerling het bezegelde stuk ontving, degene die tot baljuw benoemd zou worden; zie nr. ZH 302, d.d. 1327 mei 12.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Le venredy apres le jour saint Grigoirea, lan M CCCo XXVIo, a Middelbourchb saielet une vudec dou grant seel monsigneur le ..comte, en le presence labbet de Middelbourchd, et le delivra Guillaumese li cambrelainf ce dit jour a Borngeg de Robertsarth pour aporter a Jakesi de Mabeugej, pour estaulir un bailliu en Haynnauk par le Consaull monseigneur. Et si furent presens osi Giles Boudijnsm sone, baillius de Middelbourchn, Jehanso Henrix f.p, recheveurs de Bewestersceltq, Jehansr Wissens f.t, recheveurs de Beoistersceltu, et Jehans li capellains.

a
G'gore B.
b
Middelb. AB.
c
aldus AB; wel te lezen als vuide (zie de kopnoot).
d
Midd. A; Middelb. B.
e
Guill'es A; Guill's B.
f
Crambrel. B.
g
Borgne B.
h
Rob'tsart A; Robersart B.
i
Jak. AB.
j
Mabeug. A; Maub. B.
k
Haynn. AB (in nn een stok te weinig B).
l
Conseil B.
m
Boudins B.
n
Middelb. A; Midd. B.
o
Jeh. AB.
p
sone B.
q
Bewest'scelt AB.
r
Jeh. AB.
s
Wiss. B.
t
sone B.
u
Beoist'scelt A; Beoyst'scelt B.
Oorkonder: (graaf Willem III)
Destinataris: (baljuw van Henegouwen)