Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X001v_010_1 KE_G_X002r_010_2 C KE_K_X002r_010_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 1v-2r, nr. 10 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Dirc van Zaenden.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 2r, nr. 10 (wrs. 1326, naar A).
Opschrift:

Diderick van Zaendena.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 84.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc. maken cond etc. dat wi vergheven hebben ende vergheven Diederic van Zaenden onsen evelen moytd ende alle misdaet jof broke die hem ane ghecomen mochten hebben van Willeme van Saenden f, sinen vader; ende willen dat hi alt goet dat hi nu hevet jof hiernamels ghecrighen mach vrielike ghebruke, hi ende sine nacomelinghe van ons ende van onse nacomelinghe, sonder arghenlist.

In kennesse deser dinc g. Ghegheven tote Dordrechth op sinte Aechten dach int jaer ons Heren M CCC ende neghentiene.

[Dienstaantekening:]

Per Iohannemi de Berghenj.

a
Zaend. C.
b
Will. B.
c
Heneg. B; Heynn. C.
d
moet C.
e
Will. BC.
f
Zaenden C.
g
hier ontbreekt wel etc.
h
Dordr. C.
i
Iohēm B; Ihoēm C.
j
B’ghen B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Zaanden