Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X009v_054_1 C KE_K_X010v_054_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 9v, nr. 55 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Die jonfrouwe van Haerlema.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 10v, nr. 54 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 113.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb gravec van Heynnegouwend etc. ombieden u heren Daniel van der Merewedee, onsen bailiu van Kenemairlandf ende van Vriesland, Janne van Polaneng ende Janne den Keyser, onsen rentemester van Kenemairlandh ende van Vrieslandi, dat ghi der joncfrou van Hairlem van Jans eygheliken goede van Berghen ende Heynrixj van Diepenen betailen doit alsulke renten als si dair jaerlix op hevet; ende waert eyghelijc goed niet so goed, so ombieden wi ju heren Daniel onsen bailiu voirs. dat ghi hoir voldoet van den vervalle van den ambocht dat ons anequam van Janne van Berghenk voirs. Ende des en lait niet.

Ghegheven in Middelburchl des dinxendaghes na Payschdaghe int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

a
H’lem B.
b
Will. C.
c
..grave C.
d
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
e
M’ewede BC.
f
Kenem’land C.
g
Pollanen C.
h
Kenem’land BC.
i
Vriesl. B.
j
Heynr. B; Henr. C.
k
B’ghen BC.
l
Midd. B; Middelb. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de jonkvrouw van Haarlem