Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X024r_141_1 B KE_G_X021v_141_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 24r, nr. 135 (wrs. 1328 dec.-1329 mei, naar onbekend voorbeeld).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 21v, nr. 141 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Jan van Bergen.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 12, ad 1304/5 maart 5.

De tekst van deze oorkonde vertoont de kenmerken van het dictaat van de grafelijke klerk Melis Stoke, en is derhalve vermoedelijk door hem opgesteld (en mogelijk ook in het net geschreven). Zie Burgers, Rijmkroniek, alwaar de onderhavige oorkonde ontbreekt in het corpus van aan Stoke toegeschreven teksten.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen ludend dat wi Janne van Berghen heren Dierix sone van Hairleme, onse ghetrouwen man ende knape, omme menighen trouwen dienst die sine voirvorders onsen voirvorders ende ons dicken ghedaen hebben ende hi ons noch selve doen sal, ghegheven hebben ende gheven allef dat erve dat in Bercambochtg ende wilen der Vriesen was gheleghen es. Dit voirseyde erve sal die voirnoemde Jan ende sijn oer van ons ende van onsen nacomelinghen houden in rechten leene; ende hier of zal hi ons doen alse vele alze heren Gheraerdeh here van Vorne, burchgrave van Zeeland, ende heren Nyclaisei here van Pitte ende van Striene, onsen lieven neven, goed denct.

In orkonde desen brieve bezeghelt med onsen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo ende viere des vriendaghes nae Grote vastenavond toit sente Gheerden berghe.

a
Will. B.
b
Heynn. A; Heyn B.
c
Holl. A; van Holland ontbr. B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
Haerlem B.
f
alle herhaald B.
g
Berchambocht B.
h
Gherarde B.
i
Nyclase B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Bergen, knaap, zoon van heer Dirk van Haarlem